bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy

Projekty realizowane ze środków publicznych

W roku 2007 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 14900 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzależnień oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – ZIMA W MIEŚCIE 2007” w terminie 12.01.2007 - 28.02.2007, umowa nr D/WZD/A/ZIMA-10/2007 z dnia 09.01.2007 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 19910 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzależnień oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – LATO W MIEŚCIE 2007” w terminie od 9.06.2007 - 14.09.2007, umowa nr D/BWO/LWM/6/2007 z dnia 08.06.2007 r.
• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 7000 zł na realizację zadania pt. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – EKO LATO 2007 Kolonia letnia w Ustroniu Morskim” w terminie 09.06.2007 - 14.09.2007, umowa nr D/BWO/54LATO/2007 z dnia 08.06.2007 r.

• umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 2800 zł na realizację zadania pt. „Profilaktyka zdrowotna -wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – EKO LATO 2007 Kolonia letnia w Ustroniu Morskim” w terminie 09.06.2007 - 14.09.2007

• umowa z Miastem Wrocław - dotacja 9099540,40 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt. „Organizacja i prowadzenie Zespołu Ognisk Wychowawczych we Wrocławiu” w terminie 01.01.2008 – 31.12. 2012, umowa nr 113A/MOPS/OP/07-DON z dnia 28.12.2007 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 49925 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży „CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NOWY DWÓR ” w terminie 01.01.2008 - 31.12.2008, umowa nr D/WZD/592/26/2008 z dnia 31.12.2007 r.

W roku 2008 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 10500 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzależnień oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – ZIMA W MIEŚCIE 2008” w terminie 28.01.2008 - 24.02.2008, umowa nr D/BWO/614/23/2008 z dnia 28.01.2008 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 40000 zł na realizację zadania pt. „Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – WYJAZDOWA ZIMA 2008” w terminie 28.01.200 - 24.02.2008, umowa nr D/BWO/615/56/2008 z dnia 28.01.2008 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 8000 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz programem zachowań prozdrowotnych dot. m. in. profilaktyki uzależnień - LATO W MIEŚCIE 2008” w terminie 06.06.2008 -10.09.2008, umowa nr D/BWO/648/19/2008 z dnia 04.06.2008 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 20000 zł na realizację zadania pt. „Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – EKO LATO 2008” w terminie 06.06.2008 -10.09.2008, umowa nr D/BWO/647/90/2008 z dnia 02.06.2008 r.

• umowa z Województwem Dolnośląskim - dotacja 5000 zł na realizację zadania pt. „Program profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do dzieci i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w terminie 24.06.2008 – 31.12.2008, umowa nr DU-Z.081-594/08 z dnia 24.06.2008 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 16000 zł na realizację zadania pt. „Program profilaktyczno-terapeutyczny dla młodzieży DROGOWSKAZ” w terminie 28.08.2008 – 22.12.2008, umowa nr 21/9016/20/2008 z dnia 28.08.2008 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 46000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa „CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NOWY DWÓR „ w terminie 01.01.2009 - 31.12.2009, umowa nr D/WZD/736/21/2009 z dnia 31.12.2008 r.

W roku 2009 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 16000 zł na realizację zadnia pt. „Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzależnień – ZIMA W MIEŚCIE 2009 - BEZPIECZNIE I WESOŁO” w terminie 12.01.2009 do 01.02.2009, umowa nr D/BWO/737/12/2009 z dnia 12.01.2009 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 18750 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz programem zachowań prozdrowotnych dot. m. in. profilaktyki uzależnień - LATO W MIEŚCIE 2009 - ISKIERKOWE WAKACJE Z PRZYGODĄ” w terminie 01.06.2009 - 31.08.2009, umowa nr /BWO/780/11/2009 z dnia 01.06.2009 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 20000 zł na realizację zadania pt. „Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – WYJAZDOWE LATO 2009 - JESTEŚMY RAZEM” w terminie 01.06. 2009 - 31.08.2009, umowa nr D/BWO/781/26/2009 z dnia 27.05.2009 r.

• umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 2660 zł na realizację zadania pt. „Profilaktyka zdrowotna - Wyjazdowy wypoczynek dzieci”, umowa nr 04/PR/09 z dnia 24.07.2009 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 6300 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie poradnictwa w różnych rejonach Wrocławia – Prowadzenie Punktu Poradnictwa I Terapii Rodzinnej ISKIERKA” w terminie 01.02.2009 - 31.12.2009, umowa nr D/WZD/751/8/2009 z dnia 30.01.2009 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 40000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NOWY DWÓR” w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010, umowa nr D/WZD/831/1/2010 z dnia 31.12.2009 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 15000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia – Prowadzenie Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA” w terminie 02.01.2010 - 31.12.2010, umowa nr D/WZD/832/5/2009 z dnia 31.12.2009 r.

W roku 2010 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 19560 zł na realizację zadania pt. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz programem zachowań prozdrowotnych dot. m. in. profilaktyki uzależnień - LATO W MIEŚCIE 2010 - WROCŁAWSKIE WAKACJE Z ISKIERKĄ” w terminie 01.06.2010 - 28.08.2010, umowa nr D/BWO/886/3/2010 z dnia 10.05.2010 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 12000 zł na realizację zadania pt. „Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – EKO LATO 2010 - WESOŁE WAKACJE Z ISKIERKĄ” w terminie 01.06.2010 - 23.07.2010, umowa nr D/BWO/887/29/2010 z dnia 06.05.2010 r.

• umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 5740 zł na realizację zadania pt.„Profilaktyka zdrowotna - Wyjazdowy wypoczynek dzieci 2010”, realizacja od 08.07.2010 - 23.07.2010, umowa nr 149/D/PR/WR/2010 z dnia 12.08.2010 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 7000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich” w terminie 01.01.2010 - 31.12. 2010, umowa nr 15/PR 2010/DT z dnia 26.05.2010 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 60000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie poradnictwa w różnych rejonach Wrocławia – Prowadzenie Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA” w terminie 1.01.2011 - 31.12. 2013, umowa nr D/WZD/958/5/2011 z dnia 31.12.2010 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 82130 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Świetlica środowiskowa „Centrum dla Dzieci i Młodzieży - Nowy Dwór” oraz świetlica środowiskowa przy SP-99 we Wrocławiu”, w okresie od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r., z dotacji Gminy Wrocław umowa nr D/WZD/963/11/2011, zawarta w dniu 31.12.2010 r.

W roku 2011 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 12000 zł na realizację zadania pt. „KOLONIA LETNIA”, w terminie 1.06.2011- 26.07.2011, umowa nr D/BWO/1023/15/2011 z dnia 24.05.2011 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 15000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich” w terminie 01.01.2011 - 31.12.2011, umowa nr 53/PR2011/DT z dnia 09.06.2011 r.

W roku 2012 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 6301745 zł na realizację zadania pt. „Organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu - ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH”, w terminie 01.01.2013 - 31.12.2015, umowa nr D/MOPS/1244/1/2013-2015 z dnia 31.12.2012 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 83000 zł na realizacje zadania pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży”, umowa nr D//WZD/1228/17/2013 z dnia z 02.01.2012 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 75180 zł na realizacje zadania pt. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - NOWY DWÓR oraz przy SP-99” w terminie 02.01.2012 do 31.12.2012, umowa nr D/WZD/1087/24/2012 z dnia 02.01.2012 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 17580 zł na realizacje zadania pt. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Wyjazdowe Lato 2012 - KOLONIA INTEGRACYJNA” w terminie 1.06.2012- 14.08.2012, umowa nr D/BWO/1162/11/2012 z dnia 01.06.2012 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 25000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich” w terminie 01.01.2012 - 31.12.2012, umowa nr 72/PR2012/DT z dnia 17.05.2012 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 35000 zł na realizację zadania pt. „Integracyjna kolonia letnia” w terminie 01.01.2012 - 31.12.2012, umowa nr 73/PR2012/DT z dnia 17.05.2012 r.

W roku 2013 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 29580 zł na realizacje zadania pt. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2013” w terminie 03.06.2013 - 12.08.2013, umowa nr D/BWO/1305/2/2013 z dnia 03.06.2013 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 8000 zł na realizacje zadania pt. „Wakacyjne warsztaty zdrowotne dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin zastępczych oraz wymagających wsparcia, z miasta Wrocławia p.n. „ZDROWO I SPORTOWO” w terminie 15.07.2013 - 16.08.2013, umowa nr D/WZD/19A/60/2013 z dnia 15.07.2013 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 20000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich” w terminie 01.01.2013 - 31.12.2013, umowa nr 77/PR2013/DT z dnia 29.05.2013 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 40000 zł na realizację zadania pt. „Integracyjna kolonia letnia” w terminie 01.01.2013 - 31.12.2013, umowa nr 78/PR2013/DT z dnia 29.05.2013 r.

W roku 2014 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 184000 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- NOWY DWÓR oraz przy SP-99” w terminie 13.01.2014 -31.12.2015, umowa nr D/WZD/1399/15/2014-2015 z dnia 13.01.2014 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 84000 zł na realizację zadania pt. „Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych - Poradnictwo rodzinne - Punkt Poradnictwa I Terapii Rodzinnej ISKIERKA”, w terminie 17.01.2014- 31.12.2016, umowa nr D/WZD/1383/20/2014-2016 z dnia 15.01.2014 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 30000 zł na realizację zadania pt. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2014 - Kolonia 2014” w terminie 26.05.2014 - 09.08.2014, umowa nr D/BWO/1449/21/2014 z dnia 26.05.2014 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 10000 zł na realizację zadania pt. „Wakacyjne warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wrocławia p.n. WESOŁO I ZDROWO” w terminie 18.07.2014 - 30.08.2014, umowa nr D/WZD/19A/64/2014 z dnia 18.07.2014 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 30000 zł na realizację zadania pt. „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej w województwie dolnośląskim” w terminie 01.09.2014 - 31.12.2014, umowa nr 1/PR/2014 z dnia 29.09.2014 r.

W roku 2015 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 21500 zł na realizację zadania pt. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2015 - Morskie przygody 2015” w terminie 20.04.2015 - 22.08.2015, umowa nr D/BWO/1588/16/2015 z dnia 20.04.2015 r.

• umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 5180 zł na realizację zadania pt. „Profilaktyka zdrowotna - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2015 - Morskie Przygody 2015”, w terminie 05.05.2015 -22.08.2015, umowa nr 105/D/PR/WR/2015 z dnia 18.08.2015 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 65 400 zł na realizację zadania pt. „Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej oraz specjalistycznej dzieci i młodzieży romskiej poprzez działania w zakresie edukacji we Wrocławiu” w terminie 01.04.2015 - 31.12.2015, umowa nr SOC-OP.6113.1.49.2015 z dnia 19.08.2015 r.

W roku 2016 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 6931890 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 01.01.2016 - 31.12.2018, umowa nr D/MOPS/1727/1/2016-2018 z dnia 28.12.2015r. - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - porozumienie z dnia 27.10.2016

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 93400 zł „Organizacja i realizacja programu edukacyjno – rekreacyjnego CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” w terminie 04.01.2016 -31.12.2016, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/ 1715/9/2016 z dnia 04.01.2016 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2016 - Morskie przygody 2016” w terminie 25.04.2016 - 10.08.2016, z dotacji Gminy Wrocław 14000 zł, umowa nr D/BPS/1761/15/2016 z dnia 25.04.2016 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 62 720 zł na realizację zadania pt. „Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej oraz specjalistycznej dzieci i młodzieży romskiej poprzez działania w zakresie edukacji we Wrocławiu” w terminie 01.06.2016 - 31.12.2016, umowa nr 59/2016 z dnia 26.08.2016 r.

W roku 2017 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 2 092 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 02.01.2017 - 30.06.2019, umowa nr D/MOPS/1874/1/2017-2019 z dnia 29.12.2016 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 94 000,00 zł „Organizacja i realizacja programu edukacyjno – rekreacyjnego CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” w terminie 02.01.2017 -31.12.2017, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/1866/16/2017 z dnia 30.12.2016 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 15 000,00 zł na realizację zadania pt. "Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej Iskierka” w terminie 01.02.2017 -31.12.2017, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/1907/3/2017 z dnia 16.02.2017 r.

• umowa z Wojewodą Dolnośląskim - dotacja 24 140,00 zł na realizację zadania pt. „Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania"  w terminie 19.06.2017 - 31.12.2017, umowa nr 28/2017 z dnia 8.09.2017 r.

W roku 2018 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 2 092 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 02.01.2017 - 30.06.2019, umowa nr D/MOPS/1874/1/2017-2019 z dnia 29.12.2016 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 102 000,00 zł na realizację zadania pt. CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NOWY DWÓR I MAŁY KSIĄŻĘ w terminie 02.01.2018 -31.12.2018, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/2058/8/2018 z dnia 2.01.2018 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 29 000,00 zł na realizację zadania pt. "Punkt Poradnictwo i Terapii Rodzinnej Iskierka” w terminie 08.01.2018 -31.12.2019, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/2056/6/2018-2019 z dnia 8.01.2018 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 18 000,00 zł na realizację zadania pt. "Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej Iskierka” w terminie 1.02.2018 -31.12.2018, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/2107/3/2018 z dnia 1.02.2018 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 9 810,00 zł na realizację zadania pt. "Wrocławski Wolontariusz IT” w terminie 3.09.2018 -30.11.2018, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WCRS/19A/117/2018 z dnia 19.07.2018 r.

W roku 2019 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 1 050 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 02.01.2017 - 30.06.2019, umowa nr D/MOPS/1874/1/2017-2019 z dnia 29.12.2016 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 29 000,00 zł na realizację zadania pt. "Punkt Poradnictwo i Terapii Rodzinnej Iskierka” w terminie 08.01.2018 -31.12.2019, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/2056/6/2018-2019 z dnia 8.01.2018 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 30 000,00 zł na realizację zadania pt."Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej" - Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej "ISKIERKA" w terminie 1.02.2018 -31.12.2019, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WZD/2298/8/2019-2020 z dnia 1.02.2019 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 9 600,00 zł na realizację zadania pt. "Wrocławski Wolontariusz IT” w terminie 10.03.2019 - 5.06.2019, z dotacji Gminy Wrocław, umowa nr D/WCRS/19A/50/2019 z dnia 20.03.2019 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 1 059 500,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 1.07.2019 - 31.12.2019, umowa nr D/MOPS/2353/1/2019-2021 z dnia 15.04.2019 r.

W roku 2020 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 31 000,00 zł na realizację zadania pt. "PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA - Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej "ISKIERKA" w terminie 07.01.2020 -31.12.2020, umowa nr D/WZD/2495/15/2020 z dnia 7.01.2020 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 30 000,00 zł na realizację zadania pt."Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej" - Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej "ISKIERKA" w terminie 1.01.2020 -31.12.2020, umowa nr D/WZD/2298/8/2019-2020 z dnia 1.02.2019 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 2 092 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 1.01.2020 - 31.12.2020, umowa nr D/MOPS/2353/1/2019-2021 z dnia 15.04.2019 r.

W roku 2021 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 35 000,00 zł na realizację zadania pt. "PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA - Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej "ISKIERKA" w terminie 11.01.2021 -31.12.2021, umowa nr D/WZD/2735/12/2021 z dnia 11.01.2021 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 35 000,00 zł na realizację zadania pt."Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej" - Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej "ISKIERKA" w terminie 4.01.2021 -31.12.2021, umowa nr D/WZD/2733/5/2021-2022 z dnia 4.01.2021 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 2 092 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 1.01.2021 - 31.12.2021, umowa nr D/MOPS/2353/1/2019-2021 z dnia 15.04.2019 r.

W roku 2022 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 44 400,00 zł na realizację zadania pt. "PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA - Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej "ISKIERKA" w terminie 10.01.2022 -31.12.2022, umowa nr D/WZD/2966/7/2022 z dnia 10.01.2022 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 35 000,00 zł na realizację zadania pt. "Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej" - Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej "ISKIERKA" w terminie 1.01.2022 -31.12.2022, umowa nr D/WZD/2733/5/2021-2022 z dnia 4.01.2021 r.

• umowa z Gminą Wrocław - dotacja 2 092 000,00 zł na realizację zadania pt. „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA” w terminie 1.01.2022 - 31.12.2024, umowa nr D/MOPS/2940/1/2022-2024 z dnia 31.12.2021 r.Opublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 21.02.2022
Podpisał: Arkadiusz Kłos
Dokument z dnia: 20.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 354