bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Posiadany majątek

Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, wpływów ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dotacji państwowych i samorządowych, innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być w żadnym wypadku dzielony pomiędzy członków.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Obecnie Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe dostępne w zakładce „sprawozdania”.

Przychody i koszty w ostatnich latach:
rok 2007: przychody 168 997,12 zł koszty 166 076,64 zł
rok 2008: przychody 1 689 687,19 zł koszty 1 670 218,17 zł
rok 2009: przychody 2 128 679,61 zł koszty 2 129 045,60 zł
rok 2010: przychody 2 052 977,15 zł, koszty 2 046 194,51 zł
rok 2011: przychody 2 234 528,15 zł koszty 2 170 684,98 zł
rok 2012: przychody 2 360 916,20 zł koszty 2 302 802,09 zł
rok 2013: przychody 2 420 518,27 zł koszty 2 319 728,47 zł
rok 2014: przychody 2 501 361,58 zł koszty 2 424 034,61 zł
rok 2015: przychody 2 562 153,08 zł koszty 2 469 237,71 zł

rok 2016: przychody 2 729 803,09 zł koszty 2 619 239,35 zł

rok 2017: przychody 2 288 595,97 zł koszty 2 272 059,88 zł
rok 2018: przychody 2 325 119,71 zł koszty 2 311 190,62 zł

Lokale użyczone:
Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” użytkuje 5 lokali należących do Gminy Wrocław, które zostały udostępnione na podstawie umowy użyczenia. W lokalach tych Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne zlecone przez Gminę Wrocław.Opublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Arkadiusz Kłos
Dokument z dnia: 28.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 880