bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Władze stowarzyszenia

 Władze Stowarzyszenia:

Teresa Pasińska - Prezes
Małgorzata Gałosz - Wiceprezes
Ida Więcław - Wiceprezes
Iwona Korpak  - Skarbnik
Arkadiusz Kłos - Sekretarz

Reprezentacja:
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest jednoosobowo
Prezes, wiceprezes i skarbnik.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i
obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia uprawniony jest prezes, dwóch wiceprezesów i skarbnik. Dla
ważności czynności prawnej wymagane są dwa podpisy wyżej wymienionych osób.Opublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 16.02.2018
Podpisał: Arkadiusz Kłos
Dokument z dnia: 20.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 436