bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Władze stowarzyszenia

 Władze Stowarzyszenia:

Teresa Pasińska - Prezes
Małgorzata Gałosz - Wiceprezes
Ida Więcław - Wiceprezes
Beata Radzimińska - Skarbnik
Iwona Korpak - Członek

Reprezentacja:
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest jednoosobowo
Prezes, wiceprezes i skarbnik.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i
obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia uprawniony jest prezes, dwóch wiceprezesów i skarbnik. Dla
ważności czynności prawnej wymagane są dwa podpisy wyżej wymienionych osób.Opublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Arkadiusz Kłos
Dokument z dnia: 20.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 185