bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA

Stowarzyszenie Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” wypełnia obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.
Zgodnie z zapisem art.4.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198):
„Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej;
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.”
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Przykład wiadomości

10.04.2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse blandit lacus at risus. Mauris sem. Vestibulum nec eros sed tortor nonummy hendrerit. Nulla condimentum leo. Suspendisse at velit. Integer sollicitudin metus mollis lacus.Opublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Teresa Pasińska
Dokument z dnia: 10.04.2016
Dokument oglądany razy: 8 331